Loodgieters in bedrijvengidsen

Bedrijvengidsen worden vaak als visitekaartje gebruikt door ondernemers om hun bedrijf aan het groter publiek te presenteren. Er zijn verschillende soorten bedrijven gidsen die lokaal of landelijk hun diensten verlenen. De vraag is altijd of het wel nodig is om zich in te schrijven in een gids.

Wat heb is er nodig om jouw bedrijf in de gids te plaatsen?

Een gids maakt een indeling naar doelgroep b.v. loodgieters, automonteurs. Het is daarom allereerst belangrijk om een naam te hebben. Deze moet op zich te onderscheiden zijn van de rest. Dit maakt het voor klanten ook makkelijk om bij het opzoeken in de gids het juiste bedrijf te vinden. Bij gidsen die zich richten op een relatief klein gebied (b.v een dorp of stad) hoeft dat geen probleem te zijn maar in een gids die alle bedrijven landelijk aangeeft maakt dit wel een verschil uit.

Het hebben van een eigen website helpt ook mee. Vaker wordt in bedrijvengidsen een link met de betreffende website gemaakt. Indien een klant is geïnteresseerd kan hij dan op de website wat meer informatie halen.

Gelet dient er wel op te worden dat voor het opzetten van een website er ook kosten verbonden zijn.

Wat is de meerwaarde van het zich plaatsen in een bedrijvengids?

Het plaatsen in een bedrijvengids maakt jouw bedrijf direct zichtbaar voor nieuwe klanten die opzoek zijn naar een loodgieter. Immers, bestaande klanten hebben al de contactgegevens en zullen dus niet de gids raadplegen.

Bedrijven in de gids komen ook een stuk betrouwbaarder en professioneel over. Dit helpt om het vertrouwen van de klant in de eerste instantie te winnen.

Met de gids bereik je ook een veel groter publiek. Dit is vooral van belang bij kleine of pas beginnende bedrijven.

Zijn er kosten verbonden aan een dergelijke bedrijvengids?

Beheerders van bedrijvengidsen bieden vaker de mogelijkheid tussen gratis inschrijven en betaald. Het gratis pakket omvat vaker alleen de naam en contactgegevens (telefoon, adres, e-mail).

Onderzoek heeft echter uitgewezen dat de meeste klanten toch liever iets meer achtergrond informatie willen over het bedrijf dat ze willen inschakelen. Indien je als ondernemer dus hieraan wil voldoen dan zal je de betaalde optie moeten kiezen. Het aangeboden pakket en prijzen verschillen per beheerder. Over het algemeen biedt de betaalde optie de mogelijkheid om het bedrijf zelf te promoten via een (eventueel zelf) opgemaakte tekst. Hierin kan je ook de specialisaties van jouw bedrijf opnoemen en waar jouw bedrijf zich onderscheidt van de rest b.v. Loodgietersbedrijf Jozef heeft al 25 jaar ervaring met de reparatie van CV ketels.

Het is dus voor een loodgieter, in het bijzonder voor zij die pas met een bedrijf zijn gestart, een goede stap om zich in te schrijven bij een bedrijvengids. De voordelen wegen veel zwaarder dan het bedrag dat betaald moet worden aan de beheerder. Een relatief kleine investering die jouw bedrijf bij het groot publiek bekend maakt en waar je de kans krijgt zich van de rest te onderscheiden.

Het verschil tussen een telefoongids en ene bedrijvengids

Een telefoongids is bedoeld om gebruikers van de telefoon te hepen, n contact te komen met andere houders van een telefoon. Alle geregistreerde telefoon nummers bij service providers worden in een telefoongids opgenomen, met in acht neming van hiërarchie, naam en adres. In dit artikel wordt behandeld, het verschil tussen een telefoongids en een bedrijvengids.

De te behandelen onderwerpen zijn:

  • Telefoongids
  • Bedrijvengids
  • Sociale media of via mainstream media
  • Het belang
  • Eigen website

 

Telefoongids

De telefoongids begon met de hard copy. Het was een handige tool om mensen te vinden en met hen in contact te treden. Echter is door de jaren heen, vanwege de komst van het internet, de behoefte voor print copies van telefoonboeken afgenomen. De telefoon gids bleef bestaan, maar virtueel. De zelfde bedrijven( in de meeste gevallen, dus niet altijd) zijn van hard copy overgestapt naar het digitaal ter beschikking stellen van hun telefoongidsen. https://nl.wikipedia.org/wiki/Telefoongids

Telefoongidsen in Nederland bieden zowel nummers in Nederland als nummers in geheel Europa. Dit is in ieder geval veel handiger dan telkens bellen met een ander dienstverleningsbedrijf om te vragen naar een specifiek nummer van een specifiek adres om in contact te kunnen treden.

Bedrijvengids

Aan de andere kant bestaat er ook een gespecialiseerde soort van gids: De bedrijvengids. Hier kom je pas aan wanneer je opzoek bent naar een bepaald bedrijf of een soort ondernemersbranche. Door de jaren heen is dit virtueel soort bedrijvengids ook heel aantrekkelijk geworden bij ondernemingen, gezien mensen liever in een gespecialiseerd gids duiken, in plaats van in te duiken in een algemeen gids.

Sociale media of via mainstream media

Vele ondernemers wensen via bijvoorbeeld sociale media of via mainstream media hun producten en diensten bekendheid te geven. Zoals bekend uit ervaring kan sociale media en mainstream media heel wat rendement opleveren als de marketing goed wordt gedaan. Her is zeker van belang de strategie die men toepast op de soort onderneming waar het om gaat. Is de strategie niet goed ontwikkeld, dan lukt het vaak niet om een juiste hit te krijgen IS de strategie niet goed aangesloten op de behoefte van de onderneming, dan za de marketing ook hel slecht en zelfs verkeerd uitpakken. Het verschil tussen deze twee gidsen ligt erin dat de ene algemeen is, terwijl de andere gespecialiseerd is. Bij een bedrijvengids leer je iets meer over het bedrijf terwijl je bij een telefoon gids alleen nummers krijgt.

Het belang
Vele ondernemers begrijpen en beseffen het belang van een bedrijvengids. Stel dat jij niet beschikt over een account op sociale media. Hoe denk je dan in contact te komen met een bedrijf dat haar marketing strategie alleen op gebruikers van Facebook heeft gericht. Omgekeerd dient het bedrijf ok aan zulke gevallen te denken waarbij de mogelijkheid er bestaat dat hij of zij een potentiele klant verliest of onbenut laat.

Natuurlijk het bedrijvengids jou producten en diensten via sociale media kenbaar maken of zoals de gids dient te doen, de weg wijzen.

Eigen website

De meeste bedrijvengidsen hebben daarom een eigen website, welke zij vervolgens linken op sociale medianetwerken.  Het aanmelden van een bedrijf op een bedrijvengids is in de meeste gevallen gratis. Bepaalde gidsen vragen ook naar een kleine fee, om een betere dienst te bieden. Echter lukt het wel vaak om de bedrijven op de gratis websites kenbaar te maken.

https://www.youtube.com/watch?v=zXmFbSBNR2Q

 

 

Het belang van een bedrijvengids

Vele ondernemers onderschatten de waarde van zo een gids. In dit artikel wordt besproken, het belang van een bedrijvengids.

Onderwerpen:

  • Contacten zoeken
  • Duale bedoeling
  • Niet altijd de verwachte resultaten
  • Veranderingen

 

Contacten zoeken

Stel je nou eens voor dat een bedrijvengids er niet zou bestaan. Stel je ook eens voor dat mensen de contacten met een bedrijf altijd zouden moeten proberen te leggen met behulp van een traditionele telefoongids. Begrijp je nu hoe inefficiënt dat worden kan voor mensen die heel snel aan hup wensen te komen? Als ik bijvoorbeeld heel snel een loodgieter in dienst wens te nemen, omdat ik zit met problemen in de badkamer. Ik heb een lek aan de kraan. Ik dien dus een hele poos te zitten met een telefoonboek, om uiteindelijk alle namen door te zoeken en uiteindelijk een loodgieter te vinden die mij kan helpen met mijn probleem. Dit is pas niet efficiënt en on-kan in een tijdperk waar de technologie ons veel meer bied dan alleen een mobiele telefoon in de hand om te kunnen Whatsappen.

Duale bedoeling

Bedrijvengidsen opzetten heeft op haar beurt weer een businessmodel. Elk bedrijf weet op een of ander manier zijn of haar geld te verdienen voor de diensten die zij ter beschikking stelt. Zo zal ok een eigenaar van een bedrijvengids zijn geld verdienen. Het voordeel en belang van een bedrijvengids is dus tweeledig. Het kan zowel ten goede komen van de consumenten als van de bedrijven zelf. Een gids is bedoeld voor de gebruikers van de contacten, maar komt uiteindelijk in het voordeel van bedrijven uit, omdat de contacten die in de gidsen zijn opgenomen, van de bedrijven zelf zijn. Waarom een bedrijvengids belangrijk is voor bedrijven, zou dus met het hierboven aangehaalde kunnen worden beantwoord. Indien een bedrijf voorkomt in bedrijvengidsen, waar er heel veel van zijn in Nederland, dan bestaat de kans er groots dat de bedrijven meer bekendheid genieten en makkelijker gevonden worden.

Niet altijd de verwachte resultaten

Bedrijvengidsen hoeven echter niet altijd voor de juiste of verwachte resultaten te leveren. Een ondernemer zou niet moeten volstaan met het aanmelden bij een bedrijvengids. Dit kan best voldoende zijn voor bedrijven die niet echt afhankelijk zijn van klanten instroom. Maar bedrijven die echt afhankelijk zijn van een dikke klantenbestand zouden zeker een uitgebreidere strategie moeten toepassen om aan klanten te komen. Dit betekend dus dat er naar het gebruiken van de mogelijkheden geboden door bedrijvengidsen, bijvoorbeeld ook gebruik moet worden gemaakt van sociale media, en dergelijke media om een breder publiek te bereiken. Ook kan de mogelijkheid worden bekeken om in hard kopie te adverteren. Het is natuurlijk een digitale tijdperk, maar mijn buurman van 61 jaar gebruikt nog steeds de krant als enige middel om aan zijn nieuws en informatie te komen. Die zal dus heel moeilijk op het internet aankomen om opzoek te gaan naar een loodgieter zoals ik dat zou doen.

Veranderingen

Zorg jij er dus, indien jij een ondernemer bent, altijd voor, dat jij jou doelgroep unt bereiken. Bepaalde mensen gaan niet echt mee met de huidige veranderingen, en daar dien je als ondernemer ok rekening mee te houden. Niet de veranderingen alleen zijn van belang, maar ook de stilstaande zaken zijn bepalend voor de voortgang van jou onderneming.

Enkele links:

http://online-bedrijvengids.nl/

http://tilburg.com/bedrijvengids/

http://www.mkb-bedrijvengids.nl/